ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สุมินตรา มีชัย
ตำแหน่ง :งานธุรการ
หน้าที่หลัก :การเงินและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงิน