ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
ตำแหน่ง :งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบสารสนเทศ