ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
ตำแหน่ง :IT SUPPORT
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม :