ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ลำปาง มาตราช
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายการเงิน/ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :