[ JNONN ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Janjira Pongpanna
ชื่อเล่น : 
Nim
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/8/2535
อายุ : 
26
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
emotion_diiz@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
122/9
อำเภอ : 
ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
41110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0630063627
สถานที่ทำงาน : 
ว่างงาน
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา