[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
::วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   


  

ชื่อ : นางทัศนีย์ ขวัญส่ง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ดร.เพชร ราชคม
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศุภกิจ ราชคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปรีชา สะตะ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.เสียงพิน เสือก่านคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการสัมพัน์ชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.พิไรกุล แก้วคำงาม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฟองคำ ราชคม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวรรณี กนกศีชริน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาแผนกการบัญชี
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ลำปาง มาตราช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน/ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเอื้ออารี วงษ์พรหม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.กรณิกา บัวทองสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ปิยะวรรณ คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนนันท์ อันตะยา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/งานทวิภาคี
หน้าที่หลัก : บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.เพ็ญณี แช่มค้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.เมทิกา ราชคม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยภัทร สาริสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาติ ราชคม
ตำแหน่ง : บุคลากร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ลักษณาภรณ์ สุรินทร์
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : แผนกวิชาการตลาด
7 : แผนกวิชาการบัญชี
8 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 : แผนกวิชาช่างยนต์
10 : แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
11 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
15 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
16 : ฝ่ายวิชาการ
17 : ฝ่ายแผนและความร่วมมือ
18 : ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
23 : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน